یه ( کوکا خو بِرِی چی؟ ) خاصی تو چشاش هست :))))@Aalijnab