گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم کن

عکس های گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم کن فرش قرمز فیلم فروشنده در جشنواره فیلم کن گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم کن