گفته می‌شود مسئولان پرسپولیس پیشنهاد داده‌اند که اگر قرار است دربی دوستانه در تهران انجام شود، روز سه‌شنبه هفته آینده برای برگزاری این بازی انتخاب شود