گفتن یکی از آرزوهاتونو بکشیدزده با تانک مدرسه رو نابود کرده :||Join → @Aparat_Tv