گریتینگ مضرس

گریتینگ مضرس ، گریتینگ مضرس

در تصویر بالا نمونه ای از یک گریتینگ مضرس را مشاهده مینمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص گریتینگ و انواع گریتینگ به سایت رسمی شرکت اراک ریل مراجعه نمایید.

انواع گریتینگ گریتینگ گریتینگ مضرس