گریتینگ تسمه در میلگرد

ساخت گریتینگ تسمه در میلگرد (گریتینگ میلگردی) با پوشش گالوانیزه گرم جهت استفاده ار کانال، پله، پاگرد و کف پوش سازه های فلزی با عنوان گریتینگ گالوانیزه
پارس مشبک پردیس
تلفن تماس: ۰۸۶۳۳۵۵۳۵۸۵

ساخت گریتینگ گریتینگ گریتینگ تسمه در میلگرد گریتینگ گالوانیزه گریتینگ میلگردی