گرد و غبار در برخی مناطق کشور/کاهش دما در سواحل شمالی کشور@parsinehnews