گران قیمت ترین میوه جهان طالبی یوباری از کشور ژاپن که ارزش دو تا از این میوه ها 32هزار دلار معادل 120 میلیون تومانه[email protected]_ir