گادوین منشا در این دیدار بسیار آماده نشان داد و بارها خط دفاعی حریف را دچار مشکل کرد