کنسرت جنجالی #آریانا_سعید در #کابل؛ . خانم سعید مهمان برنامه امروز #شما است، این برنامه را می‌توانید ساعت 07:30 شب به وقت کابل ببینید. #bbcpersian