کمیته انضباطی در متن حکم بازیکنان استقلال افشا کرد: به خاطر دربی بازیکنان امیدشان را ندادند / حالا معلوم شد چه کسی از دربی می‌ترسد!