کشف 450 کیلوگرم گوشت الاغ از یک قصابی در چنارشاهیجان کازرون ( استان فارس)@parsinehnews