کریم انصاری‌فرد با ۱۶ گل ملی، از وحید هاشمیان و حمید علیدوستی ۱۵ گله گذشت و در رتبه نهم گلزنان ملی تاریخ فوتبال ایران قرار گرفت[email protected]_jahate_ettela