کره شمالی آمریکا راتهدید به حمله اتمی کردرسانه رسمی کره شمالی اعلام کرد که این کشور جزو قویترین کشورهای هسته ای است و در صورت لزوم به آمریکا حمله اتمی خواهد کردصرفا جهت اطلاع@serfan_jahate_ettela