ډل ڼـۉشټـ✍ ـہ هإی ڪوچہ پُۺتــے: خدایا گفته بودی دردل های شکسته جاداری شڪسـٺه دلم جانا به عهدخود #وفاکن