چشم هارا جدی بگیریم ! چشم ها داستان های زیادی برای گفتن دارند… بیشتر از دهن ها..! دهن ها خجالتی اند… ملاحظه کارند… ساکت میشن…لوس میشن…ناراحت میشن…اون حرفی که نباید رو میزنن و اونی که باید رو نه! اما چشم ها نه… سیاست ندارند… پنهون کاری