پیغام یونایتد به بارسا؛ با جیب پر به سراغ ما بیایید! هررا؛ رویای دست نیافتنی بلوگرانا؟