پیامد مصاحبه کی‌روش/ساکت جانشین اسدی شددر حکمی از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، محمدرضا ساکت به‌سمت سرپرست دبیرکلی منصوب شد.