پیامبر اکرم (ص) فرمودند: …

پیامبر اکرم ص فرمودند ، پیامبر اکرم ص در مورد نماز جماعت چه فرمودند ، پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ...

مذهبی