پوتین: ترامپ بسیار متفاوت با شخصیتی است که در تلویزیون می بینید/ واشنگتن درباره سوریه، واقع بین تر شده است. به طور گسترده درباره بحران سوریه در هامبورگ بحث شد@akharinkhabar