پرونده شهر تاریخی یزد، ‌بعنوان نخستین شهر تاریخی ایران و یکی از بزرگ ‌ترین شهرهای خشتی جهان، در چهل ‌و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در شهر کراکوف لهستان به ثبت جهانی رسید. @ancientworld ™