پرسپولیس سه‌شنبه سرخ می‌پوشد تیم فوتبال پرسپولیس فردا سه‌شنبه در مصاف با تیم الوحده سرخ می‌پوشد. به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنابر اعلام مدیر روابط عمومی پرسپولیس، با توجه به تصمیم اخذ شده در جلسه هماهنگی پرسپولیس در بازی فردا سه‌شنبه، برابر

پرسپولیس سه‌شنبه سرخ می‌پوشد تیم فوتبال پرسپولیس فردا سه‌شنبه در مصاف با تیم الوحده سرخ می‌پوشد. به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنابر اعلام مدیر روابط عمومی پرسپولیس، با توجه به تصمیم اخذ شده در جلسه هماهنگی پرسپولیس در بازی فردا سه‌شنبه، برابر