. ٢٩ دى ماه، روز هواى پاک دست به دست کنید همه ببینن . #اهواز #خوزستان #گردوخاک #آب_مازاد #خاک #کارون