. ٢۴ بهمن ٩۶ به عنوان شهروند چه کمکى میتونیم به این وضعیت نابسمان کنیم؟ خلاصه، کوتاه و مفید نظرتون بیان کنید . Video by @mohseni.pic . #اهواز #خوزستان #گردوخاک #خاک #ریزگرد