یک زن فلسطینی پس از 15 سال برادر خود را که به استرالیا مهاجرت کرده بود بار دیگر در اردوگاه زائران منا ملاقات کرد@parsinehnews