یکى از محبوب ترین پیتزاهاى جهان، پیتزا هاوایى است. در این پیتزا از آناناس استفاده میشود که اصالتا متعلق به کاناداست@Facts_ir