ویدیوی ارسالی مخاطبان از جنت آباد تهران. محل جمع آوری کمک های مردمی برای زلزله زدگان. پیامگیر تلگرامی ما bbcshoma