ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد مسافری در اتوبوس نسبت به #حجاب مسافر دیگر انتقاد داشته که با این واکنش روبرو می‌شود.