. ویدیوهای دریافتی از مخاطبان در تلگرام از مراسم ۲۲بهمن، در شهرهای مختلف . تصاویر به ترتیب: ویدیو اول #اصفهان، ویدیوی دوم و سوم از #تهران، ویدیو چهارم سه راه #گوهردشت