. وضعیت دانشجوها در گردوخاک امروز @ahwaz_sky . #اهواز #خوزستان #گردوخاک #دانشجو #امتحان #اهواز_هوا_ندارد