وزیر نفت در جلسه رای اعتماد نمایندگان به خود ضمن دادن وعده رسمی استخدام به نمایندگان به صورت مکتوب وعده احداث پتروشیمی در گیلان و برق دار کردن چاه های کشاورزی را نیز داده است.fna.ir/[email protected]