وزیر خارجه عربستان: با وزیر خارجه آمریکا در مورد بحران قطر، دخالت‌های ایران در منطقه و مقابله با تروریسم گفت‌وگو کردم.