وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران: فیلم های توقیفی تا پایان مرداد ماه تعیین تکلیف می شوند /سینما باید در اختیار جامعه سینمایی باشدصرفاجهت اطلاع:t.me/joinchat/AAAAADusqB4mRm3mvPXhng