واکنش‌ها به شایعه حذف برخی گزینه‌های زن از کابینه جدید حسن روحانی ادامه داردگزارش خبرفوری درباره خط خوردگان کابینه را اینجا بخوانید