هوادار از تبعیض خسته شده است!درحالی که وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال چندین بار مانع کسر امتیاز از سوگلی شیش‌ در چهارشان شده‌اند، اما حالا که نوبت به پرسپولیس رسیده نمی‌توانند کمک کنند!