هم اکنون، پل کابلى مه زیباى زمستانى مورخ ۴ دى ماه ١٣٩۶ پ،ن: رنج ما، گنج ماست تا زمانى که متحد نشیم خلایق هرچه لایق . فیلم هاى خودتون از سطح شهر براى ما دایرکت کنید . #اهواز #خوزستان #گردوخاک #مه_رمانتیک