همیشه برادری از یک مادر بودن نیست تو رفاقتبرادریایی بوجود میاد که هیچ مادری قادر به تولد اون نیست❤️روز جهانی دوستی گرامی باد❤️لینک join