همه شب سجده برآرم که بیایی تو به خوابم و در آن خواب بمیرم که تو آیی وبمانی…شب بخیر@[email protected]_jahate_ettela