همراه اول جلوتر از ایرانسل!طبق آخرین گزارشات ارائه شده توسط اپراتورها در حضور وزیر ارتباطات، تعداد شهرهای تحت پوشش اینترنت نسل ۴.۵ همراه برای همراه اول ۷۱۰ شهر و برای ایرانسل ۲۲۷ شهر اعلام شده است.