هفت سال پیش در چنین روزی اسپانیا با برتری مقابل هلند برای اولین بار فاتح جام جهانی شد[email protected]_channel