نیوشا ضیغمی در ۱۸ تیر ماه ۱۳۵۹ در تهران چشم به جهان گشود. او و خانواده اش در خیابان میرداماد زندگی می کردند. نیوشا ضیغمی بعد از اتمام دبیرستان، لیسانس خود را در رشته روانشناسی کودک از دانشگاه شهیدبهشتی تهران اخذ کرد.


Warning: file_get_contents(http://suggestqueries.google.com/complete/search?output=firefox&client=firefox&hl=en-US&q=%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7+%D8%B6%DB%8C%D8%BA%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%DB%B1%DB%B8+%D8%AA%DB%8C%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%87+%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B9+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DA%86%D8%B4%D9%85+%D8%A8%D9%87+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%DA%AF%D8%B4%D9%88%D8%AF.+%D8%A7%D9%88+%D9%88+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AF+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF.+%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7+%D8%B6%DB%8C%D8%BA%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%D8%A7%D in /home/unmjjjjr/public_html/wp-content/themes/fotoya.v3/functions.php on line 13