. نگران‌کننده یا هیجان‌انگیز؟ رباتی که در بسته را باز می‌کند! . آینده انسان و #ربات ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟ #bbcpersian