نکته قابل توجه دیدار امروز لنگ درخشش سرخیو راموس بود:)))#سیم_خاردار⭐️