نمی‌خواهم قـــ❤ ️ــلب ٹو باشم ڪہ با هر اتفاق بشڪنم می‌خواهم روح_ٹو باشم ڪہ تنہا لحظـہ_مــــرڪَ از ٹـــــ❤ ️ــــو جــدا شـم