نمیتونم ازت دل بکنم

نمیتونم ازت دل بکنم ، نمیشه ازت دل بکنم ، متن نمیشه ازت دل بکنم ، دانلودآهنگ نمیشه ازت دل بکنم ، متن آهنگ نمیشه ازت دل بکنم ، متن شعر نمیشه ازت دل بکنم ، نمیشه ازت دل بکنم چرا نمیای به دیدنم ، نمیشه ازت دل بکنم دل من تنگه برات ، اهنگ نمیشه ازت دل بکنم ، نميشه ازت دل بكنم دل من تنكه برات ، نمیتونم ازت دل بکنم