. نمیزارن که اگه بزارن بخدا اهواز زیباست . @amina.zallaghi @ahvaz1400 @irantravel . #اهواز #خوزستان #کارون #زیبا #رنگى