نظارت بر بازار آب آشامیدنی صفر!آب آشامیدنی که معمولا به اشتباه با عنوان آب معدنی در کشور به فروش می‌رسد، طی یک هفته بیش از ۲۵٪ گران شده!نیم لیتری از ۵۰۰ تومان شده ۷۰۰تومان/الف@AkhbareFori