نصب روزشمار جام ‌جهانی2018روسیه در مرکز ملی فوتبال@parsinehnews