نسل پنجم اینترنت (۵G ) ایرانسل با حضور وزیر ارتباطات رونمایی شدمنبع خبرگزاری مهرmehrnews.com/news/4036008/