نتیجه‌ای تاریخی برای کشتی فرنگی ایرانتیم کشتی فرنگی کشورمان برای اولین بار با توجه به امتیازات و نتایج روز نخست، قهرمان زود هنگام رقابت‌های جوانان جهان در فنلاند شد@serfan_jahate_ettela